Logo

Zjistit více:

Spolupracovat s IBA, řídit se pravidly, která jsou v souladu s IBA. b) Napomáhat k šíření boxu a zvyšovat společenské postavení tohoto sportovního odvětví. c) Omezit negativní dopad sociálně patologických jevů na mládež formou všestranných sportovních aktivit.

ČESKÁ FEDERACE BOXU, spolek

Sídlo: Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrav
Název nejvyššího orgánu: Členská schůze
Idenfitikační číslo: 02141833